Ελευθερίας 10 15342 Αγία Παρασκευή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογιστικές Υπηρεσίες

 
 

 
Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο SymVouli βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και προσφέρει ποιοτικές λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ιδιώτες σε προσιτές για την εποχή τιμές.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.

  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Νομικών προσώπων - Ατομικών επιχειρήσεων - Φυσικών προσώπων.

  • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.

  • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών Νομικών προσώπων - Ατομικών Επιχειρήσεων.

  • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων.

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο.

  • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.